ICP House Rules


In 2020 the Ibiza Catamaran Parties exist 15 years !! We are very happy and hope to continue this for years to come.

This is a serious note about the Ibiza Catamaran Parties for this year 2020. Unfortunately, the rules have become stricter again this year regarding the boat parties on Ibiza. Maybe you have already had these rules in previous years than with this one reminder: It is important to make it a successful party together and to make it run smoothly. Because it is not a standard location for a party and therefore there are some things that you should keep in mind. In addition, Ibiza Catamaran Party is one of the few organizations that is still allowed on board the catamaran Ibiza Star and we would like to keep it that way for more years to come.

1) Arrive between 4:00 PM and 4:15 PM at the latest. We are already available from 3:30 pm to scan the e-tickets and provide you with the wristbands to be able to board. Note the beach flags. Meeting in the Marina Botafoch. If you are not there at 4.30 pm then the catamaran will leave without you. Make sure you know where it is beforehand, we can't talk to everyone to explain where it is. Address is at the bottom of this mail.

2) Clothing tips: Ladies ... on heels you are beautiful ashore, but put on slippers. The deck can get wet because of swimming and thereby become slippery and the boat sometimes goes back and forth in good order. wind and waves on the sea. We don't want accidents. Furthermore, for everyone: take your summer beach, party, swim or sailor outfit with you, but also something warmer for when the sun goes down.

3) Never sailed? Take travel pills (for example Primatour or Domperidon) or take it in advance. These are for sale at the pharmacy. You never know, but that helps very well against nausea.

4) In Ibiza people sometimes take pills or something similar, but do this out of sight of the crew and everyone else. And if you do it, do it in moderation !! Full sun on a moving boat in combination with unlimited drinks enhances the effect. We are at sea so you can't get rid of it and you don't ruin the party for others. If the crew or captain sees that you are taking drugs, you take the risk that we are no longer allowed to give parties ... There has been a warning about this in previous years.

5) There is plenty of drinks and food for everyone. Keep in mind that there are not unlimited cups, so take the same cup every now and then for your drink. Oh yeah! The vodka and Bacardi are not unlimited, we stock them ourselves (enough). Also make sure that you drink in moderation, as a result you become seasick and you cannot get rid of it.

6) ATTENTION!! Don't throw anything overboard in the sea! There are trash cans where it can go, so don't leave anything lying around and throw it away. Also the things that are distributed DO NOT throw in the sea.

7) There are 2 toilets downstairs in the catamaran. They work differently than a toilet ashore. The toilet works with a pump system. DO NOT PUT A WC PAPER INTO THE TOILET. But throw it in the toilet bucket. If there is something, please report to the crew. So send the big message that you board.

8) Sexual acts are not permitted on the catamaran.

9) Have your clothes swaying after the party, then you can stand ashore the next day at the same time to ask the catamaran crew if it is still there. Ibiza Catamaran Parties is not responsible for this and you do not have to call us about it.

10) If you cannot join in at the very last moment, text or app to +31681215989, number of Jos (e), with the name of the person who has registered and the date of the party, then someone else can join that at the waiting list. Money is not returned.

11) There is not enough parking space at Marina Botafoch, so drive along with others or take a taxi. There is nothing worse than being late because you cannot find a parking space.

12) We will be at the white house from 3:30 pm. Take your printed e-ticket with you from the Netherlands or save it on your smartphone. The barcode is scanned and if it is approved then you will receive a wristband and you can use it on board.

13) If the weather is a little less that morning due to rain or wind, don't panic! We have had this before. In the morning rain and thunderstorms, in the afternoon there was a clear blue sky and it was a great party.

14) PAY ATTENTION!! If, due to bad weather conditions, it does not go ahead, everyone who has bought an e-ticket will receive 100, - back to his or her bank account number after we are back in the Netherlands.

15) Finally: Take your very best party mood with you and of course your smartphone because this will be a party to remember! Keep Hotel Corso as the address and if you come by taxi you also inform him or her. Be present no later than 16:00 - 16:15 (we are present from 15:30 Sailing from: 16:30

Regards, Jurgen, Klaas and Jos 

In 2020 bestaan de Ibiza Catamaran Party’s 15 jaar!! Wij zijn erg blij en hopen hier nog jaren mee door te gaan.

Bij deze even een serieuze noot m.b.t. de Ibiza Catamaran Party's voor dit 2020. Helaas zijn de regels dit jaar weer strenger geworden aangaande de bootfeesten op Ibiza. Misschien heb je deze regels al eens gehad in vorige jaren dan bij deze een reminder:

Dat is van belang om er met zijn allen een geslaagd feest van te ¬maken en om het zonder problemen te laten verlopen. Het is namelijk geen standaard locatie voor een feest en daarom zijn er wat dingen waar je rekening mee moet houden. Daarbij is ICP een van de weinige organisaties welke nog wel aan boord mogen van de catamaran Ibiza Star en dit willen wij graag nog een aantal jaren zo houden..

1) Kom uiterlijk tussen 16:00 en 16:15 aan. Wij zijn al vanaf 15:30 uur aanwezig om de e-tickets te scannen en jullie te voorzien van de polsbandjes om mee aan boord te kunnen. Let op de beachflags. Ontmoeting in de Marina Botafoch. Ben je er niet om 16.30 dan gaat de catamaran helaas weg zonder jou. Zorg dat je van te voren weet waar het is, wij kunnen niet iedereen te woord staan om uit te leggen waar het is. Adres staat onderin deze mail.

2) Kleding tips: Dames… op hakken zijn jullie mooi aan wal, maar trek slippers aan. Het dek kan nat worden i.v.m. zwemmen en daardoor glad worden en de boot gaat soms goed heen en weer i.v.m. wind en golven op zee. We willen namelijk geen ongelukken. Verder voor iedereen: neem je zomerse beach, party, zwem of sailor outfit mee, maar ook iets warmers voor als de zon onder gaat.

3) Nooit gevaren? Neem reispillen mee (b.v. Primatour of Domperidon) of neem het van tevoren in. Deze zijn bij de apotheek te koop. Je weet maar nooit, maar dat helpt heel goed tegen de misselijkheid.

4) Op Ibiza nemen mensen ook wel eens pillen of iets dergelijks, maar doe dit dan uit het zicht van de crew en iedereen. En indien je het doet, doe het met mate!! Een volle zon op een bewegende boot in combinatie met onbeperkt drank versterkt de werking. We zijn op zee dus je kunt er niet af en zo verpest je niet het feest voor anderen. Indien de crew of kapitein ziet dat je drugs neemt, neem jij het risico dat wij daar geen feesten meer mag geven… Daar is de vorige jaren al eens een waarschuwing voor afgegeven.
5) Er is voldoende drank en eten voor iedereen. Houd er rekening mee dat er niet onbeperkt bekertjes zijn, dus neem ook af en toe dezelfde beker voor je drinken. Oja! De wodka en Bacardi zijn alleen niet onbeperkt, deze slaan wij zelf (genoeg) in. Zorg er ook voor dat je met mate drinkt, je wordt daardoor eerder zeeziek en je kunt er niet af.
6) LET OP!! Gooi niets overboord in zee! Er staan prullenbakken waar het in kan, dus laat niets slingeren en gooi het netjes weg. Ook de dingen die uitgedeeld worden NIET in zee gooien.

7) Er zijn 2 toiletten beneden in de catamaran. Die werken anders dan een toilet aan wal. Het toilet werkt met een pompsysteem. GOOI GEEN WC PAPIER IN HET TOILET, dan raakt deze verstopt. Maar gooi het in de toiletemmer. Mocht er toch wat zijn dan graag melden bij de crew. Dus doe de grote boodschap voor dat je aan boord gaat.

8) Seksuele handelingen zijn niet toegestaan op de catamaran.

9) Laat je kleding slingeren na het feest, dan kun je de volgende dag om dezelfde tijd aan wal staan, om aan de crew van de catamaran te vragen of het er nog ligt. Ibiza Catamaran Party’s is daar niet aansprakelijk voor en je hoeft ons daar ook niet over te bellen.

10) Kun je toch niet mee op het allerlaatste moment, sms of app dat dan naar +31681215989, nummer van Jos(e), met de naam van degene die zich heeft opgegeven en datum feest, dan kan er iemand anders mee die op de wachtlijst staat. Geld wordt niet retour gegeven.

11) Er is niet voldoende parkeergelegenheid bij Marina Botafoch, dus rij met anderen mee of neem een taxi. Er is niets zo erg als dat je te laat bent, omdat je geen parkeerplek kunt vinden.

12) Wij zullen vanaf 15:30 uur bij het witte huisje staan. Neem je e-ticket geprint mee vanuit Nederland of sla deze op op je smartphone. De barcode word gescand en als deze akkoord is dan krijg je een polsbandje en hiermee kan je aan boord.

13) Indien het weer die ochtend iets minder is door regen of wind, don’ t panic! Dit hebben we eerder gehad. In de ochtend regen en onweer, s’middags was er om 16.30 een strak blauwe lucht en was het een top feest.
LET OP!! Mocht het door weersomstandigheden toch niet doorgaan dan krijgt iedereen die een e-ticket heeft gekocht 100,- retour op zijn of haar bankrekeningnummer nadat wij terug zijn in Nederland.
15) Tot slot: Neem je allerbeste party humeur mee en natuurlijk je smartphone want dit wordt echt een feest om nooit te vergeten!

Houd als adres Hotel Corso aan en als je met de taxi komt geeft je dat ook door aan hem of haar.
Aanwezig zijn om uiterlijk 16:00 – 16:15 (wij zijn aanwezig vanaf 15:30
Varen vanaf: 16:30
Groet, Jurgen, Klaas en Jos 

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.